Heilo Eiendom AS

Heilo Eiendom AS

Bankplassen 1 A
0150 Oslo, Norge
Telefon: 23 00 39 60

Våre kunder benytter seg ofte av vår kompetanse og erfaring som sparringpartnere i strategiske prosesser eller gjennomføring av verdivurderinger.


Heilo tilbyr strategisk rådgivning innen bl.a. områdene:

  • Alternativ anvendelse av eiendom
  • Utleie av handelseiendommer og hotelleiendommer
  • Finansiering
  • Porteføljesammensetning

I forbindelse med bl.a. endrede markedsforutsetninger har vi ved flere anledninger bidratt som sparringpartner og rådgiver ved konvertering av eiendom fra næring til bolig, fra hotell til bolig osv.

Etablering av leieforhold for av handels- og hotelleiendommer har det til felles at det kreves spisskompetanse på den virksomhet som bedrives i lokalene og de spesielle kontraktsbetingelsene som benyttes for denne typen eiendom. Heilo har vært en naturlig samarbeidspartner for mange av våre kunder i den anledning.

Samtlige av partnerne i Heilo har bakgrunn fra bank og finans. Vi rådgir derfor flere av våre kunder i forbindelse med finansiering av eiendommene deres, både løpende og i forbindelse med kjøp og salg.

Vi har lang erfaring som rådgivere i forbindelse med våre kunders oppbygging av porteføljer av hoteller og handelseiendommer, sammensetningen av porteføljer som skal selges og sammensetning av restporteføljer.

Verdivurderinger
Heilo Eiendom utfører verdivurderinger av hoteller, handelseiendommer, kontoreiendommer og annen næringseiendom. Vi har gjennom mange år gjort verdivurderinger av enkelteiendommer og porteføljer, særlig innen hotellsegmentet. Christian Bruun-Kallum, som er ansvarlig for verdivurdering, er en av få verdivurderere i Norge som er sertifisert av RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) innen verdivurdering.

Heilo bruker cookies for å forstå våre brukeres behov, vi ber om din aksept før videre bruk. Les vår Personvernerklæring and Vilkår og bruk