Heilo Eiendom AS

Heilo Eiendom AS

Bankplassen 1 A
0150 Oslo, Norge
Telefon: 23 00 39 60

Erfarne rådgivere, både på kjøper- og selgersiden

Heilo Eiendom har gjennom over 25 år gjennomført et stort antall transaksjoner både som rådgiver for selger- og kjøpersiden. Vi ser stadig oftere at både kjøper og selger har rådgivere i transaksjonsprosessen, og vi har erfaring fra å representere begge sider både i lukkede en-til-en prosesser og åpne salgsprosesser.

Vi arbeider med transaksjoner innen områdene hotell, handel, kontor, lager/logistikk, parkering og boligutvikling. Vi er aktivt med som rådgivere i hele salgs-/kjøpsprosessen – fra identifisering av objekt og utvikling av strategi og til transaksjonen og oppgjøret er vel gjennomført. Hvis det er naturlig å involvere andre rådgivere koordinerer vi disse som en del av vårt arbeide.

Geografisk har vi vært involvert i eiendomssalg både i storby og utkantstrøk og har et velutviklet kontaktnett også utenfor investormiljøene i byene. Blant annet har vi rådgitt selgere og kjøpere av mer enn 250 handelseiendommer beliggende sentralt i Oslo og i lokalsamfunn fra Kirkenes til Lyngdal. Vi har solgt hoteller 100 meter fra Stockholms Centralstation, 100 meter fra Stortinget i Oslo, samt destinasjonshoteller på Geilo og ved Dyreparken i Kristiansand. Størrelsesmessig har vi håndtert komplekse transaksjoner på over NOK 1.500 mill, men våre kunder bruker oss også på mindre transaksjoner på NOK 20-50 mill.

Heilo bruker cookies for å forstå våre brukeres behov, vi ber om din aksept før videre bruk. Les vår Personvernerklæring and Vilkår og bruk