Heilo Eiendom AS

Heilo Eiendom AS

Bankplassen 1 A
0150 Oslo, Norge
Telefon: 23 00 39 60

Fire partnere, en analytiker, to researchere og samarbeidspartnerne i
Ro Sommernes Advokatfirma er behjelpelige med et bredt spekter av tjenester.

Sammen og hver for oss har vi alle lang erfaring fra rådgivning og transaksjoner med næringseiendom. Våre tjenester omfatter:

  • Kjøps- og salgsrådgivning innen segmentene hotell, handel, kontor, logistikk samt boligtomter og utviklingsprosjekter.
  • Rådgivning knyttet til utvikling og utleie av hoteller og handelseiendommer.
  • Verdivurderinger
  • Finansiell og strategisk rådgivning relatert til eiendom
  • Bistand ved eiendomstransaksjoner på tvers av landegrensene

Heilo har i mange år arbeidet mot internasjonale markeder og har et bredt kontaktnett mot internasjonale investorer med interesse og appetitt for næringseiendom i Norge.

Heilo samarbeider tett med Ro Sommernes Advokatfirma hvor også vår faglige leder er partner og har sitt daglige virke. Gjennom dette samarbeidet har vi alltid tilgang til oppdatert juridisk kompetanse.